1/10
Aberdeen

2/10
Aberdeen

3/10
Aberdeen

4/10
Aberdeen

5/10
Aberdeen

6/10
Aberdeen

7/10
Aberdeen

8/10
Aberdeen

9/10
Aberdeen

Ombyggnad och inredning av kontor

Projektstart:  2017
Byggskede:  2018
Invigning:  2018
BTA:  720 m²

Omfattning:  Analys, skiss, lokalanpassning, gestaltningsprincip, kulörprogram, lös och fast inredning.

Beställare: Aberdeen Asset Management

Fotografi: Johan Fowelin