1/6
Förskola Kungsängen Tibble

2/6
Förskola Kungsängen Tibble

3/6
Förskola Kungsängen Tibble

4/6
Förskola Kungsängen Tibble

5/6
Förskola Kungsängen Tibble

Nybyggnation av förskola

Omfattning: Kompletta arkitekttjänster från skiss till BH

Projektstart: 2017

Byggskede: 2018-2019

Byggnadsarea: 1435 kvm BTA

 

Beställare: Odalen / UPB

..