1/17
Hallands Konstmuseum

2/17
Hallands Konstmuseum

3/17
Hallands Konstmuseum

4/17
Hallands Konstmuseum

5/17
Hallands Konstmuseum

6/17
Hallands Konstmuseum

7/17
Hallands Konstmuseum

8/17
Hallands Konstmuseum

9/17
Hallands Konstmuseum

10/17
Hallands Konstmuseum

11/17
Hallands Konstmuseum

12/17
Hallands Konstmuseum

13/17
Hallands Konstmuseum

14/17
Hallands Konstmuseum

15/17
Hallands Konstmuseum

16/17
Hallands Konstmuseum

Utbyggnad och renovering av befintligt museum i Halmstad.

 

 

Restaurering, om- och tillbyggnad av hallands Konstmuseum