1/11
Judiska Museet

2/11
Judiska Museet

3/11
Judiska Museet

4/11
Judiska Museet

5/11
Judiska Museet

6/11
Judiska Museet

7/11
Judiska Museet

8/11
Judiska Museet

9/11
Judiska Museet

10/11
Judiska Museet

Judiska Museet

Ombyggnad och tillgänglighetsanpassning 
av nya museumslokaler.

Omfattning: Analys och skiss, programutredning, lokalanpassning,
gestaltningsprincip och kulörprogram.

Projektstart:  2016
Byggskede:  2018
Invigning:  2019
BTA:   470 m²
Plats: Själagårdsgatan, Gamla Stan, Stockholm
Beställare: Stiftelsen Judiska Museet

Fotografi: Johan Fowelin

...