1/7
OKQ8' huvudkontor i Stockholm

2/7
OKQ8' huvudkontor i Stockholm

3/7
OKQ8' huvudkontor i Stockholm

4/7
OKQ8' huvudkontor i Stockholm

5/7
OKQ8' huvudkontor i Stockholm

6/7
OKQ8' huvudkontor i Stockholm

Aktivitetsbaserad arbetsplats för OKQ8's huvudkontor

Projektering- och byggskede: 2016
Inflytt: Dec 2016
Byggnadsarea: 4000 m2 

Beställare: OKQ8

Marge fick uppdraget att göra en hyresgästanpassning av befintliga lokaler för OKQ8 på Sveavägen i Stockholm. De nya intentionerna var att samordna kontorsytorna till två våningsplan samt att skapa ett modern aktivitetsbaserat kontor för 230 personer. För att kommunikation och samverkan ska ske mellan de två våningsplanen öppnades bjälklaget upp till förmån för en generös och öppen interntrappa. Aktiviteten i verksamheten utgår ifrån området kring trappan med hög intensitet och avtar ju längre bort man kommer, med helt tysta zoner. Mötesrummen är placerade i grupper med arbetsplatser emellan för att de öppna kontorsytorna inte ska bli för stora och opersonliga. Mötesrummen är byggda av OSB-skivor som ger en stark träupplevelse och som ger betraktaren en upplevelse av ett företag som jobbar med miljöfrågor. Dörrar och glaspartier är lackade i ljus rosa, en kulör som symboliserar den utmaning OKQ8 står inför med tanke på kraven på fossilfria drivmedel inom en snar framtid.