Marge Arkitekter

© Copyright 2021 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Atrium konceptförskola

Hållbar och enkel konceptförskola för SKR och Serneke

Atrium konceptförskola är framtaget utifrån ett barnperspektiv där samband och siktlinjer utgår från ett barns skala och nyfikenhet. Vårt förskolekoncept är designat för att främja god hälsa både för barn och pedagoger.

Den nya konceptförskolan ska fungera lika bra i kvartersstad som i villastad, på landsbygden eller i storstadsförorten. Vi har därför skapat en byggnad helt utan baksidor. Takformen – klassiskt sadeltak och det för hölador och sporthallar så välbekanta bågtaket – är var för sig vardagliga motiv, men skapar tillsammans en dynamisk lekfullhet. Gestaltningen befinner sig någonstans mellan det bekant igenkännbara och det unikt intresseväckande: den nya typförskolan ska alltid passa in, och alltid väcka intresse.

Byggnadens centralt placerade atriumgård bidrar till att skapa ljusa och attraktiva lokaler, där grönskan – med sin bevisat hälsofrämjande effekt – blir ett naturligt inslag i byggnaden. Materialval och gestaltning är utformade för att stödja verksamheten. Tillsammans med den gemensamma ateljén stimulerar atriumgården kreativitet och rörelse samt främjar pedagogisk verksamhet utomhus. Matsalen kan lätt öppnas upp och ”flytta ut”, och samtliga förskoleavdelningar är kopplade till atriumgården via respektive ateljé. Planlösningen är anpassad för att skapa en flexibel, överblickbar byggnad där barngrupperna kan skifta storlek under dagen.

Invändigt skapas en trygg och inbjudande miljö genom en varm, ljus och sammanhållen interiör. Ateljéer och passager är särskilt utformade för att inbjuda till upphängning och utställning av barnens målningar, skulpturer och teckningar.

Den exteriöra material- och kulörsättningen finns i tre olika monokroma versioner: natur, grön och röd. Gestaltningen är hållbar och enkel. Byggnadens huvudsakliga material är trä, både i stomme och fasad. Att bygga i trä har en lång historisk bakgrund i Skandinavien och har dessutom stora miljöfördelar i jämförelse med alternativa stom- och fasadlösningar.

Konceptförskolan finns framtagen i fyra unika varianter, anpassade till olika behov. Läs mer om projektet hos Serneke: https://www.serneke.se/atrium.

Projekt: Atrium konceptförskola Färdigställt: 2020 Yta: A: 950 m2, B: 1390 m2, C: 1390 m2, D: 1850 m2 Typ: Konceptförskola Omfattning: Vinnande tävlingsförslag Entreprenadform: Totalentreprenad Beställare: Serneke Samarbete: Peter Lippman (forskare läromiljöer) och Carina Lönn (pedagogisk ledare Stockholms stad)

Lekful form i fyra riktningar