Marge Arkitekter

© Copyright 2021 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

NY Reklambyrå

Kyrka blir reklambyrå

Projektet är en ombyggnation av en frälsningsarmékyrka från 60-talet till ett kontor för en nytänkande reklambyrå. Kyrkan som ritades på 60-talet är insprängd i ett större kvarter i centrala Jönköping och har inte bytt ägare eller användning tidigare. Kyrkorummets rumsliga kvaliteter och stämning har bevarats samtidigt som det har givits plats åt en modern och funktionell arbetsplats.

För att få dagsljus till det öppna kontorslandskapet i ateljén revs väggen mellan forna kyrkorummet och kapprummet och ytterdörren byttes mot en lika gedigen ekdörr men med glasfönster så att besökaren och dagsljuset kommer direkt in i verksamhetens kärna. Väggen mellan forna läktaren och samvarorummet revs, så att dagsljuset från fasadpartiet kan flöda ner i ateljén. Detta gav även ett stort sammanhängande rum på plan 2 där den administrativa personalen kunde ha sina arbetsplatser. Ett stort invändigt glasparti i hela ateljéns rumshöjd skiljer kontorsrummet på plan två från den öppna ateljén. Glaspartiet ger också ateljén den efterfrågade sekretessen. I förrummet som bildats innanför glaset ligger ett pentry och en platsbyggd bänk där besökaren kan sitta ner och vänta på sitt möte. Härifrån nås konferenslokaler på entréplan och plan 2 utan att passera ateljén. Källarvåningen byggdes om till ett större rumssamband innehållande fotostudio, arkiv och personalutrymmen. Den gamla dopfunten och läktarplatsen har fått en ny användning som samlingsplats och en plats för föreläsningar.

Kyrkans sakrala kvalitéer gav många fördelar till projektet i form av rumssamband och identitet, men även svåra utmaningar för arbetsmiljön som akustik, ljus och arbetssekretess. Kyrkorummet, verksamhetens tidigare kärna, har nu gjort rum för reklambyråns viktigaste rum: ateljén. Den gamla dopfunten med tillhörande läktarplats blir del av ateljén och har fått ny användning som samlingsplats och en plats för föreläsningar.

Med akustikputs och ljudabsorbenter dolt under sträckmetallnät av mässing har den ekande rumsklangen gjorts om till en behaglig rumsakustik fungerande för öppet kontorslandskap och föreläsningar. Ett stort glasparti i hela ateljéns rumshöjd skiljer de administrativa arbetsplatserna på plan två från ateljéns öppna kontorslandskap. Källarplan innehåller fotostudio, arkiv och personalutrymmen. Köket är placerat i den del av källaren som tidigare hyrts ut till den lokala scoutföreningen. Den stående träpanelen längs med väggarna är bevarad, men lekfullt ommålad.

Projekt: NY Reklambyrå Färdigställt: 2014 Yta: 670 m2 Typ: Ombyggnation och inredning av kontor Omfattning: Skiss till färdigställande Plats: Jönköping Beställare: NY Reklambyrå Fotografi: Johan Fowelin Utmärkelser: Shortlisted till World Interior News Award 2015