Marge Arkitekter

© Copyright 2021 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

OKQ8

Aktivitetsbaserad arbetsplats för OKQ8

Marge fick uppdraget att göra en hyresgästanpassning av befintliga lokaler för OKQ8 på Sveavägen i Stockholm. De nya intentionerna var att samordna kontorsytorna till två våningsplan samt att skapa ett modernt aktivitetsbaserat kontor för 230 medarbetare. Analys och lokalprogram togs fram i samarbete med verksamheten genom gemensamma workshops och studiebesök.

För att kommunikation och samverkan ska ske mellan de två våningsplanen öppnades bjälklaget upp till förmån för en generös och öppen interntrappa. Aktiviteten i verksamheten utgår från området kring trappan med hög intensitet och avtar ju längre bort man kommer – här ligger de helt tysta zonerna. Mötesrummen är placerade i grupper med arbetsplatser emellan för att de öppna kontorsytorna inte ska bli för stora och opersonliga. Dörrar och glaspartier är lackade i ljusrosa, en kulör som symboliserar den utmaning OKQ8 står inför med tanke på kraven på fossilfria drivmedel inom en snar framtid.

Projekt: OKQ8 Färdigställt: 2016 Yta: 4000 m2 Typ: Ombyggnation och inredning av kontor Omfattning: Skiss till färdigställande Plats: Stockholm Beställare: OKQ8 Fotografi: Johan Fowelin