Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Talk Konferens

Flexibelt konferenscentrum i anslutning till Stockholmsmässan

Hallen kan genom den intilliggande mässan erbjuda utrymmen för exceptionellt stora möten. Höga krav på flexibilitet ställs både vad gäller funktioner och evenemang av olika storlek. I arbetet med utformningen av inredningen har vi strävat efter att underlätta möten mellan människor. I form av abstraherad natur utgör inredningen en förlängning av parkmiljön runt Stockholmsmässan. Den gemensamma foajén liknas vid ett landskap med skiftande naturtyper, karaktärer och stämningslägen, där mötesplatserna utgörs av gläntor, täta dungar och paviljonger. Mattor bildar blomsterängar och stora amorfa former liknande skogstjärnar är ingjutna i kongresscentrets golv. Träd och bark är återkommande referenser för textilier och ytskikt.

Projekt: Talk Konferens Färdigställt: 2006 Yta: 4000 m2 Typ: Renovering och inredning av konferens- och mässlokaler Omfattning: Skiss till färdigställande Plats: Stockholm Beställare: Stockholmsmässan Fotografi: Johan Fowelin