Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Tamarinden

Kvarter 1, Tamarinden

Efter vinst i en markanvisningstävling ritar Marge för Sernekes räkning det första kvarteret i Tamarinden, Örebros nya stadsdel som med sin placering i gränslandet mellan stad och land ger goda förutsättningar för en hållbar, aktiv livsstil. Fastighetens placering gör att den skapar ett tydligt entrémotiv till det nya området, som präglas av klimatsmarta lösningar med bl a en energigemenskap.

Kvarterets två byggnadsvolymer hör tydligt samman både i volymhantering och materialitet. De ges en stadsmässig fasad mot norr som i skala bryts ner mot grönområdet i söder, där väl tilltagna solterrasser bjuder kvällssol och långa utblickar mot den intilliggande golfbanan. Den södervända gården ger goda umgängesmöjligheter med ett gemensamt växthus, plats för småbarnslek och inbjudande, öppen dagvattenhantering. Det norra huset rymmer även cykelverkstad, ”vallabod” och en inglasad takterrass som kan användas som mötes- eller festlokal. Garaget har i sin helhet placerats under byggnadsvolymerna för att kunna bibehålla gårdens naturliga kvalitéer och möjliggöra odling och trädplantering. Här finns bilpool och lådcyklar för utlåning.

Entrébalkongernas generösa bredd ger plats för både sittmöbler, krukväxter och förvaring av friluftsutrustning. Den stående träpanelen tillsammans med de räckesintegrerade blomsterlåderna ger entrézonen en taktil, inbjudande inramning. Förrådens placering bidrar till att skapa en privat zon utanför den egna ytterdörren och ger samtidigt visst insynsskydd åt lägenheterna, som alla har balkong i två väderstreck. Fasaderna utförs i platsmurat tegel i vilt förband, med fönster- och entrédörrar markerade med en tegelförskjutning. Takfot och murkrön avslutas med ett vertikalt rullskift och minimala krönplåtar i aluzink. Vid varje lägenhetsentré sitter en väggarmatur som ger ett varmt, välkomnande sken.

Byggnaden projekteras för Miljöbyggnad Silver. Betongstommen är klimatkompenserad och taket förses med solvärmeanläggning och solceller som genom ett batterilager lagrar solenergi till regniga dagar. Ackumulatortankar bidrar till en resurseffektiv varmvattenhantering.

Projekt: Tamarinden Status: Pågående Yta: 9000 m2 Typ: Nybyggnation bostäder Omfattning: Vinst i markanvisningstävling, programhandling, systemhandling Entreprenadform: Totalentreprenad Plats: Örebro Beställare: Serneke Landskap: Ekologigruppen AB Miljöcertifiering: Projekteras mot Miljöbyggnad Silver

Diagram