Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Judiska Museet

Från synagoga till Judiska Museet

2016 fick Judiska museet chansen att flytta in i nya lokaler på Själagårdsgatan i Gamla Stan. Byggnadsvolymen som troligen uppfördes på 1600-talet hyste först en auktionskammare, men kom därefter under 1800-talets första hälft att rymma en av Sveriges första synagogor. Sedan 1870-talet har lokalen byggts om för olika användningar och fungerat som både sjömanskyrka, polisstation och arkitektkontor.

Utmaningen i projektet har legat på flera plan. En stor fråga var hur vi skulle kunna skapa en utställningsmiljö som respekterade byggnadens antikvariska värden och samtidigt uppfyllde dagens krav på teknik, säkerhet och tillgänglighet. Inte minst var detta viktigt med tanke på att öppenhet och tillgänglighet var centrala utgångspunkter för det nya museet. Kraven från fastighetsägaren Stadsholmen, å andra sidan, var att ingen håltagning fick göras i stommen och inga invändiga lister tas bort. Därutöver hade projektet begränsade resurser och krävde därför ett gestaltningskoncept som kunde genomföras över tid och som inkluderade återanvändning av vissa ytskikt och inredningsenheter. Vi löste förutsättningarna med två rumsliga förhållningssätt: vi adderade och abstraherade.

På bottenvåningen byggdes ett nytt, mörkt rum i rummet som gav ett neutralt utställningsrum samtidigt som det dolde listverk och tekniska installationer. Fokus riktas där mot utställningobjekten samtidigt som rummet skapar en introduktion till den historiska salen en trappa upp.

På övervåningen sprutmålades rummet monokromt för att dölja olika moderna färglager samt abstrahera rummet och ge en immateriell bakgrund till basutställningen. Vartefter finansiering säkras kommer den ljusa färgen att avlägsnas och de ursprungligt dekorationsmålade väggarna och kolonnerna att friläggas. Besökarna kommer att kunna ta del av processen med att ta fram det dolda kulturarvet. Synagogerummet blir därmed en ram för museets utställning, men också en artefakt i museets samling som bidrar till berättelsen om den judiska historien i Sverige.

Projekt: Judiska Museet Färdigställt: 2019 Yta: 470 m2 Typ: Ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av museum samt ny inredning till butik Omfattning: Analys och skiss, programutredning, lokalanpassning, gestaltningsprincip och kulörprogram Plats: Stockholm Beställare: Judiska Muséet Fotografi: Johan Fowelin