Marge Arkitekter

© Copyright 2023 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Uppsala Stadsbiblioteks Barnavdelning

Uppsala Barnbibliotek

Uppsala barnboksbiblioteks nya gestaltning präglas av tydlighet och flexibilitet. Med ett scenografiskt anslag har Marge arkitekter skapat ett bibliotek som både ska väcka upptäckarlust och kunna bjuda en lugn läsplats skyddad från omvärldens ljud och intryck. De anställda ges överblick, de besökande avskildhet.

Utifrån platsen och byggnadens historia önskade verksamheten integrera koncepten ”Fyrisån” och ”Bryggeri” i den nya gestaltningen. Dessa har arbetats in både visuellt och programmatiskt – visuellt exempelvis genom det yttre rummets ”broar”, programmatiskt genom möjlighet till vattenlek. Böckerna har flyttats ut mot fasad och exponeras genom en överdimensionerad bokvägg som både ger rummet en visuell stomme och synliggör kärnverksamheten för besökande och förbipasserande. Program- och aktivitetsrum har istället flyttat längre in i byggnaden och används efter skoltid som läsrum, utformat utifrån barn med funktionsvariationers särskilda behov men till för alla.

Projekt: Uppsala Stadsbibliotek Barnavdelningen Färdigställt: 2021 Yta: 600 m2 Typ: Inredning av bibliotek Omfattning: Skiss till färdigställande Plats: Uppsala Beställare: Uppsala stadsbibliotek Fotografi: Johan Fowelin