Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Världskulturmuséet

Ny inredning vill synliggöra Världskulturmuséets kärnverksamhet

Projektet strävar efter att med arkitektur och inredning göra Världskulturmuséets kärnverksamhet synlig och tillgänglig för alla slags besökare. Världskulturmuséet vill vara en arena för diskussion och reflektion där många och olika röster kommer till tals, där kontroversiella och konfliktfyllda ämnen kan tas upp. Interiören ska vara relationsskapande, hållbar, lekfull och bjuda in till dialog. Ambitionen är att besökarna redan i entrén ska förstå muséets verksamhet och rumsliga organisation.

Byggnadens arkitekter Brisac-Gonzalez inspirerades av bergarten geod i husets färgval - en sten som är gråglittrig på utsidan och väldigt färgstark ju längre in mot centrum man kommer. I den nya inredningen har de skarpa kulörerna i befintlig inredning tagits upp och kompletterats med mjukare toner. Mönsterbilder från muséets unika samling utgör tillsammans med den bergvägg byggnadens glasfasad öppnar upp sig mot utgångspunkter för materialval och färgsättning i den nya interiören.

Projekt: Världskulturmuséet Färdigställt: 2019 Yta: 1850 m2 Typ: Ombyggnation och inredning av museientré, butik och restaurang Omfattning: Analys till färdigställande Plats: Göteborg Beställare: Världskulturmuséerna Fotografi: Johan Fowelin