Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Varvsstaden konstnärligt campus

Nytt campus åt Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet

På uppdrag av Varvsstaden AB påbörjade Marge 2021 det omfattande arbetet med ett nytt campus för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet. Uppdraget består i att bygga om och bygga till befintliga varvsbyggnader i Varvsstaden i Malmö, för att inrymma fakultetens tre institutioner Musikhögskolan, Konsthögskolan och Teaterhögskolan. Varvsmiljön är kulturhistoriskt värdefull och många byggnader har en karaktär av industriell logik som vittnar om dess historiska funktioner. De två byggnaderna som utreds för konstnärliga fakultetens räkning, Maskinhallen 101 och Vagnsverkstan 231, är av mycket högt kulturhistoriskt värde och projektet har således en hög grad av komplexitet både i stadsrummet och i byggnaderna internt.

De tre skolorna som kommer att utgöra konstnärliga fakultetens nya campus är tre skolor med olika utbildningar och i stor grad varierande funktioner och tekniska krav på sina lokaler. Den programorganisatoriska komplexiteten är därför mycket hög och ett stort grundläggande arbete i vårt uppdrag består i att utveckla lokalprogram och rumsfunktionsprogram för att på bästa sätt kunna lösa den utmanande rumsorganisationen inom den nya skolan.

I programskrivningen blir det viktigt att tydligt identifiera de olika skolornas identiteter, att ringa in zoner av, i olika grad, publik och intern karaktär samt delar av programmet som med fördel kan samnyttjas. Under arbetet med detta har vi genomfört djupintervjuer och arrangerat ett antal workshops med representanter från varje institution (personal och studenter) samt från Lunds universitet och Varvsstaden.

Projekt: Konstnärligt Campus, Lunds Universitet Status: Pågående Yta: ca 20 000 m2 Typ: Om- och påbyggnad Omfattning: Förstudie, programskrivning, projektering Plats: Varvsstaden Malmö Beställare: Varvsstaden AB Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver Fotografi: Hedda Rabe, Restaurera AB