Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Visioner i Norr

Radikal & Resilient

Visioner i Norr är en del av EU-initiativet New European Bauhaus, som verkar för att skapa vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer.
Det pågår storskaliga gröna industriella investeringar i Norrbotten och Västerbotten. Vad innebär detta för människorna, platserna och kulturen? Det frågar sig Rådet för hållbara städer ihop med sex utvalda kommuner. Marge arkitekter har tillsammans med Ramboll blivit uttagna som ett team att ta fram en idéskiss och vision för Umeå kommun.

Vår Vision: Vi uppmanar Umeå att stanna upp och reflektera och vara radikala nog att formulera kvalitetsmål i stället för kvantitetsmål. Ta tillfället i akt att skapa ett unikt och attraktivt Umeå där människor växer tillsammans – på nya, oväntade sätt och med hjärtat.

Vi uppmuntrar Umeå att utvecklas resilient genom att ta avstamp i stadens eget DNA vilket kan sammanfattas med hög tillit mellan invånarna och ett starkt civilsamhälle. Genom den radikala gräsrotsnivån finns möjligheter att bevara och bygga in kvaliteter, själ och särarter i det framtida Umeå.

Projekt: Visioner i Norr År: 2022 Typ: Vision & skiss Omfattning: Rapport Plats: Umeå Beställare: Vinnova, Boverket & Rådet för Hållbara Städer Team: Marge+Rambol Utställningar: Samtal på Arkdes

Framsida & Baksida