Marge Arkitekter

© Copyright 2021 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Arbus Model Strömholm

Utställningsarkitektur, Moderna Muséet

Inför hösten 2005:s stora fotoutställning på Moderna Muséet ombads kontoret komma med förslag på dess gestaltning. Ambitionen var att skapa en arkitektur som genom sin planmässiga organisation och lätthet kunde understödja utställningens verk och poängtera både dess inbördes samband samt relationen mellan besökare och verk. Därför hängdes fotografierna på långa skärmar inspända mellan lanterninundertaket och salens golv.
Skärmarnas längder ges av utställningens tematiska ordning samtidigt som mellanrummen mellan bildar
siktlinjer till några av utställningens nyckelverk. Som en referens till 60-talet målades skärmarna i bleka pasteller för att indikera respektive konstnär samt vara en skir bakgrund till de ofta starka svartvita fotografierna.

Projekt: Arbus Model Strömholm Utställningsår: 2005-2006 Area: 1078 m2 Typ: Utställningsarkitektur Plats: Moderna Muséet, Stockholm Beställare: Moderna Muséet Fotografi: Åsa Lundén, Moderna Muséet