Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Turner, Monet, Twombly

Turner, Monet, Twombly

Som utställningsarkitekt för ”Turner, Monet, Twombly” på Moderna Muséet arbetade Marge arkitekter i nära samarbete med kuratorn Jeremy Lewison, assisterande intendent Jo Widoff och museichef Lars Nittve för att ge utställningen dess arkitektoniska ram.

Utställningen syftade till att skapa en relation med de olika konstnärerna, ett tema som även präglade utställningsarkitekturen. Genom att jobba med snedställda väggar skapades oväntade siktlinjer och rumsliga relationer mellan verk som vid en första anblick tycktes sakna koppling. Väggkulörer som kompletterar och framhäver konstverkens hängning arbetades fram specifikt för utställningen.

Projekt: Turner, Monet, Twombly Utställningsår: 2011 Yta: 1078 m2 Typ: Utställningsarkitektur Omfattning: Skiss till färdigställande Plats: Moderna Museet, Stockholm Beställare: Moderna Muséet Kurator: Jeremy Lewison Fotografi: Moderna Muséet