Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Eds Allé förskola

Småskaligt tillägg i ny stadsmiljö

I Eds allé, en ny stadsdel präglad av småskalig villa- och radhusbebyggelse i kulörer stipulerade av detaljplanen, har Marge arkitekter genom ramavtal ritat en ny förskola för Upplands Väsby kommun.

Byggnadens placering i tomtens nordvästra hörn skapar ett definierat gaturum och en friare, södervänd baksida med skolgård mot den intillliggande parken. Grundstrukturen är tydlig och lättläst, med programmet fördelat på två volymer – en för personal, teknik och kök, och en för kärnverksamheten; två hemvister staplade på varandra. Genom att volymerna förskjuts i relation till varandra skapas två separata entréer – skolbarnens direkt från skolgården, personal- och besöksentrén mot gatan/torget. Ett tunt, veckat plåttak knyter samman de bägge byggnadskropparna.

Fasaden, taket samt plåtdetaljer håller samma röda kulör vilket bildar ett helt monokromt intryck, och överensstämmer med stadsdelens palett. Sockelvåningen är matrisgjuten betong som samspelar med övervåningens lockläktspanel. Skalan markeras på så sätt, men ger även en mer slittålig byggnadssockel. De stora fönsterpartierna har fått en fast solavskärmning i plåt, lackat i rött.
Det röda temat återkommer i entrégolv och kapprummen. På insidan är väggar klädda med hårdvaxoljad furuplywood nedtill. Den centrala trappan i furu blir en samlingsplats med sittytor längst ner. Bröstningen i plywood är genomgående i hela byggnaden och binder ihop interiören tillsammans med dörr- och fönsterpartier i trä.

De stora fönsterpartierna med dess låga bröstningshöjd bildar tydliga siktlinjer genom byggnaden och möjliggör utblickar över den intilliggande parken.

Byggnaden projekteras för Miljöbyggnad Silver.

Projekt: Eds Allé förskola Färdigställt: 2020 Yta: 990 m2 Typ: Nybyggnation av förskola Omfattning: Skiss till färdigställande Entreprenadform: Utförandeentreprenad Plats: Upplands Väsby Beställare: Upplands Väsby kommun, AFRY Landskap: ÅF Infrastructure Miljöcertifiering: Projekterat för Miljöbyggnad Silver Foto: Johan Fowelin