Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Gävle Strand

Parallellt uppdrag för Gävle Strand Etapp 3

Förslaget utvecklar Gävle strand etapp 3 till en attraktiv och mångfacetterad stadsdel med vattnet och kajstråket i fokus. Konceptet bygger på tre stråk med olika karaktärer, som organiserar bebyggelsen.

Längs Huckens långsmala udde med gestaltas bebyggelsen med koncentrerade, långa sidor mot vattenstråken. Bakom den sammanhållna ramen öppnar sig en varierad inre sida - en palett av fasaduttryck, rumsligheter och material. Tre stråk, och tre sätt att röra sig igenom och uppehålla sig i området.

Projekt: Gävle Strand År: 2014 Yta: 100000 m2 Typ: Stadsplanering Omfattning: Parallellt uppdrag Plats: Gävle Beställare: Gävle kommun