Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Blomsterängen vårdboende

Vård- och omsorgsboende i Hallsberg

Genom boendets klosterlika uppbyggnad kring en serie innergårdar skapas en intim småskalighet trots den till ytan stora byggnaden. Skiftande takfotshöjd, tydliga gavelmotiv och en varierad fasadpalett bidrar till att bryta ner skalan och ger gårdsrummen en tydlig inramning. I anslutning till boendet ligger både vårdcentral och folktandvård, som nås direkt från avdelningarna via ett interiört stråk. Genom en varierad interiör gestaltning – där stråkets publika kvalitéer understryks genom en egen, från avdelningarna avvikande materialpalett – skapas en rumslig variation även för den som bara förmår röra sig kortare sträckor. Detsamma gäller för utemiljöerna, där större parklika trädgårdsrum bryter av mot de mer intima gårdarna.

Gedigna materialval, arkaderna, terrasserna och de många innergårdarna skapar tillsammans en sober helhet mot vilken de boendes liv utspelar sig. Lägenheterna orienterar sig mot de gröna gårdarna eller naturen utanför, utblickar och genomblick mellan avdelningarnas gemensamma rum är noga studerade för att etablera en känsla av liv och sammanhang. För att skapa ett värdigt boende som har mer gemensamt med den privata bostaden än klassiska vårdmiljöer har lägenheter längs korridorer undvikits så långt möjligt och bostadens typiska rum och skala återfinns. Målbilden är att bygga ett nytt hem för de boende att flytta till.

En större central gård har utblickar mot ängsmarkerna bakom boendet. De boende har alltid nära ut, och kan njuta av årstidens skiftningar från vardagsrumsfönstret. Där fastigheten slutar tar en ekopark som upprättats efter den stora översvämningen i Hallsberg 2015 vid.

Projekt: Blomsterängen vårdboende Färdigställt: 2023 Yta: 11600 m2 Typ: Nybyggnation av vård- och omsorgsboende Omfattning: Skiss till bygghandling Entreprenadform: Totalentreprenad Plats: Örebro Beställare: Länsgården Fastigheter AB och Byggtema Landskap: LAND Arkitektur Konstverk: Snäckan & Pärlan (Gunilla Poignant) och Färgpalett Skog och Ängsmark (Kazuyo Nomura) Fotografi: Johan Fowelin Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver och Guld på energi