Marge Arkitekter

© Copyright 2021 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Lighthouse

PET

Idén med PET är att undersöka hur dagsljus faller genom en transparent struktur samt hur ett vardagligt material kan användas i ett nytt sammanhang och därmed ges en ny betydelse. Vi valde att arbeta med PET-plast då det både är återvinningsbart och återfinns i olika former i vår miljö.

Genom att skapa ett rutnät utifrån en enkel modul, en plastring från en diagonalt skuren PET-flaska, skapas en taktil, stark och lätt konstruktion. Kuben beskriver massa trots att den är så gott som tyngdlös. Den diffuserar och reflekterar ljus, men den kastar ingen skugga.

Vi är intresserade av hur gestaltning och materialitet påverkar oss i vardagen, samt om förskjutningar i form, funktion och kontext kan förändra hur vi upplever arkitektur. Material värderas ofta utifrån deras användningsområde. När man byter ut deras normala kontext kan ett till synes enkelt och familjärt material uppnå ett unikt uttryck i både form, struktur och ljus.

Projekt: Lighthouse Utställningsår: 2012 Yta: 0,7 m2 Typ: Design till utställningsarkitektur Scope: Skiss till färdigställande Location: Venedig Client: The Museum of Finnish Architecture till Venice Biennale 2012 Photography: Mikael Olsson och The Museum of Finnish Architecture, Ilari Järvinen