Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Sävja Kulturcentrum

Ny mötesplats i Sävja

Syftet med Sävja Kulturcentrum var att skapa en mötesplats för alla boende i området där organisationer kan samutnyttja lokaler, kompetenser och andra resurser. De fasta verksamheterna på Sävja kulturcentrum är bibliotek, café och fritidsgård. Utöver dessa verksamheter finns flera rum för olika aktiviteter inom kultur och idrott såsom replokal, programrum, allsal, ateljé och mötesrum, men även kontorslokaler för Svenska Kyrkan.

Fokus i uppdraget har legat på att samordna och skapa en helhet mellan dessa olika verksamheter och deras program med en gemensam identitet. Ambitionen med biblioteket var att skapa ett extra vardagsrum för alla generationer och kulturer. Inredningskonceptet för hela kulturcentret präglas av ett gemensamt färg- och gestaltningskoncept bestående av färgstarka kulörer i blandning med en bas av askträ för att skapa värme och materialitet. För att återkoppla till Carl von Linnés Sävja har vi arbetat med organiska former och frökapseln som motiv i inredningens specialsnickerier.

Projekt: Sävja Kulturcentrum Färdigställt: 2014 Yta: 1430 m2 Typ: Inredvning av kulturcentrum Omfattning: Skiss till färdigställande Plats: Uppsala Beställare: Uppsala kommun Fotografi: Johan Fowelin