Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Vårbyhuset

Huddinge kommun har beslutat samla skola, bibliotek, internationellt barnkonstmuseum och fritidsgård under samma tak i skolbyggnaden. Ambitionen i det parallella uppdraget var att skapa ett nytt kulturellt centrum och mötesplats i Vårby gård, som motpol till köpcentrets mer kommersiella inriktning.

Genom att de olika programmen samlas i en och samma byggnad erhålls synergieffekter i form av samutnyttjande och integration/möten. Respektive verksamhet får i inredningen sin egen tydliga identitet genom starka kulörer och karaktärsfulla material. Vad som tidigare var en intern korridor omvandlas till ett publikt huvudstråk genom byggnaden.

Projekt: Vårbyhuset Färdigställt: 2009 Yta: 7350 m2 Typ: Inredning av bibliotek, fritidsgård samt internationellt barnkonstmuseum Omfattning: Skiss till färdigställande Plats: Huddinge Beställare: Huddinge kommun Fotografi: Johan Fowelin