Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Andreas Gursky

Samlande entré till utställning, Moderna Muséet

Marge Arkitekters uppdrag bestod i ett skapa en entré- och samlingsplats i anslutning till utställningen om Gursky på Moderna Muséet 2009. En vägg och en matta markerade rummet i vilket podier i olika höjd skapade varierade ytor för information och möten. Böcker och informationsskärmar var strategiskt utplacerade för att skapa en plats för fördjupning i utställningen som upplevdes lättillgänglig för besökaren.

Projekt: Andreas Gursky Utställningsår: 2009 Yta: 40 m2 Typ: Informationsplats i anslutning till utställning Omfattning: Skiss till färdigställande Plats: Moderna Muséet, Stockholm Beställare: Moderna Muséet Kurator: Fredrik Liew Fotografi: Moderna Muséet