Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Bänk, Moderna Muséet

Sittmöbler till Moderna Muséet

Möbelserien består av fyra olika bänkar som kan sättas samman i varierande kombinationer för muséets utställningsrum och kommunikationsutrymmen. Möblernas asymmetriska form kontrasterar mot museets axiala arkitektur och strikt rektangulära rum. Målsättningen var att sittmöblerna ska inspirera till samtal och ha en social funktion snarare än att vara objekt för beskådande och passivt sittande. Därför tillkom även en sittbar rygg. Sittmöblerna är utförda i lackerat stål och läder.

Projekt: Bänk, Moderna Museet Färdigställd: 2004 Yta: 0,5 m2 Typ: Sittmöbler Omfattning: Skiss till färdigställande Plats: Moderna Muséet Beställare: Statens Fastighetsverk Fotografi: Johan Fowelin och Moderna Muséet