Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Kaffebar, Moderna Muséet

Ny kaffebar till Moderna Muséet

2002 anlitades Marge Arkitekter för att rita en ny inredning till Moderna Muséets publika delar. För att skapa en kontrast till Rafael Moneos ursprungliga byggnadsverk utfördes inredningen i huvudsak i lågbudgetmaterial, men med hög hantverksskicklighet.

Den nya kaffebaren, färdigställd 2019, bygger vidare på de ursprungliga tankarna. Gestaltningen är sammanhållen och enkel i ett fåtal färger och material. Disken är utförd i fibercement, ett slitstarkt skivmaterial som vanligen brukas som fasadmaterial. Ytan är här vaxad för att tåla väta och slitage. Kopparlisterna som håller skivorna på plats ger kaffebaren ett eget, distinkt uttryck.

Projekt: Kaffebar, Moderna Muséet Färdigställt: 2020 Yta: 70 m2 Typ: Ny kaffebar Omfattning: Skiss till färdigställande Plats: Moderna Muséet, Stockholm Beställare: Moderna Muséet och ArkDes, Arkitektur- och Designcenter Stockholm Fotografi: Johan Fowelin