Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Moderna Muséet

Ny inredning till Moderna Muséet

Moderna Muséet ritades av Rafael Moneo och öppnades för allmänheten kulturhuvudsstadsåret 1998. 2002 blev Marge Arkitekter kontrakterade för att rita en ny inredning till muséets publika delar med huvudentré och foajéutrymmen, ny entré från vattnet, videotek, multimediarum, referensbibliotek, restaurang, museishop samt muséets kontor. Projektet var delvis ett resultat av fri entré-reformen som genomfördes på alla statliga muséer, men också en konsekvens av att museibyggnaden behövde renoveras för att inneklimatet skulle förbättras.

Ambitionen med inredningen var att aktivera muséets publika delar genom att där ställa ut temporära konstverk, samtidigt som orienteringen i muséet behövde förbättras för att besökare lättare skulle hitta till utställningssalarna. En del av väggarnas tidigare ytskikt byttes ut för att skapa väggytor för temporära utställningar och en ny espressodisk byggdes i entréen för att skapa en naturlig mötesplats i anslutning till entré och museishop.

För projektet specialritades all fast inredning såsom diskar, kassor, butiksinredning och garderober.
I den lösa inredningen ingick även speciellt formgivna produkter för projektet såsom bord, vilmöbel, bänkar, soffor och armaturer. För att skapa en kontrast till Rafael Moneos ursprungliga byggnadsverk utfördes inredningen i huvudsak i lågbudgetmaterial, men med hög hantverksskicklighet.

Projekt: Moderna Muséet Färdigställt: 2004 Yta: 4900 m2 Typ: Inredning av museum Omfattning: Analys- och programutredning samt projektering Plats: Stockholm Beställare: Moderna Muséet Fotografi: Johan Fowelin och Moderna Muséet