Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Hagastaden vårdboende

Nytt vård- och omsorgsboende stärker kopplingen mellan stenstaden och Nationalstadsparken

Efter vinst i markanvisningstävling har Marge arkitekter fått i uppdrag av Micasa Fastigheter att ta fram ett nytt vård- och omsorgsboende för 90 boende i kvarter 13, Östra Hagastaden. Byggnaden har ett exponerat läge som ramar in den nya Tullhusplatsen och ansluter till den planerade livliga publika miljön längs Norrtullsgatans förlängning. Boendets skala, tydliga hierarki och betonade sockelvåning kopplar den gestaltningsmässigt till den intilliggande stenstaden, medan den grönaktiga tonen och lekfulla tegelreliefen knyter an till Hagaparkens småskaliga parkbebyggelse av lusthus och paviljonger. Genom att kvarteret öppnar upp sig mot nationalstadsparken och låter innergårdens grönska visuellt länka staden till parken, stärker förslaget kopplingen mellan stenstadens kvartersstruktur och Nationalstadsparkens grönska.

Den utåtriktade bottenvåningen i vitt glaserat tegel rymmer service och butiker. En enkel tegeltrappning skapar en subtil skuggeffekt som ramar in och förstärker sockelvåningens arkadmotiv. Entrén till vård- och omsorgsboendet är något indragen för att skapa plats under tak med sittbänk för den som väntar på färdtjänst. Det gör också att entrén särskiljer sig och blir lätt att känna igen för någon med nedsatt syn eller förändrad kognition.

Varje lägenhet har en fransk balkong, vilket ger möjlighet att få utblick även för den som är sängliggande och har begränsade möjligheter att ta sig ut på egen hand. Med generösa, gemensamma balkonger mot gården, en vinterträdgårdslik samlingssal, takterrass och egen utemiljö på innergården skapas ett boende med rekreativ karaktär i tät innerstadsmiljö.

Projekt: Micasa Hagastaden vårdboende Status: Pågående Yta: 7215 m2 Typ: Nybyggnation av vårdboende Omfattning: Parallellt uppdrag Plats: Stockholm Beställare: Micasa Fastigheter Landscape: Karavan Landskap

Bottenvåning