Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Pilhamns gårdar vårdboende

Nytt vårdboende i kulturhistoriskt känslig miljö

På Ingarö, nära Ingarö kyrka, ritar Marge för JM och Malmegårds Fastighets AB efter vinst i markanvisningstävling det nya vårdboendet Pilhamn ett stenkast från det gamla sockencentrat. Närområdet präglas av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse: skolbyggnad, lärarbostad, församlingshem och hembygdsmuseum. Mellan de karakteristiskt rödmålade husgavlarna anas rester av gamla fruktträdgårdar.

Det nya tillskottet möjliggör för de boende i närområdet att stanna kvar även på ålderns höst, men är i skala ett betydligt tillägg till befintlig bebyggelse. För att hantera detta använde vi oss av det gavelmotiv som redan finns etablerat på platsen: genom att dela upp programmet på flera volymer som alla vänder kortsidan mot kyrkan och sockencentrumet skapas illusionen av flera, mindre byggnader, samtliga med de karakteristiskt röda gavlar som präglar närområdet. Det nya vårdboendet gestaltas med en bearbetad panelarkitektur och knyter därmed an till den befintliga bebyggelsen i både form, kulör (rött och vitt) och material.

Boendet är uppdelat på två våningar. Varje avdelning har utemiljöer i två väderstreck och utblick både mot den egna gårdsmiljön och det omkringliggande landskapet. På gården finns odlingsmöjligheter och i anslutning till huvudentrén ligger en rekreativ vinterträdgård med eldstad. Målsättningen har varit att skapa en så hemlik miljö som möjligt, väl integrerad med den omgivande bruksmiljön.

Vårdboendet har solceller på taket, uppförs med trästomme och är certifierat med Miljöbyggnad Silver.

Projekt: Pilhamns gårdar vårdboende Status: Pågående Yta: 5154 m2 Typ: Nybyggnation av vård- och omsorgsboende (särskilt boende för äldre) Omfattning: Vinst i markanvisningstävling Plats: Värmdö Beställare: JM Samarbete under tävlingsskede: Seniorgården, Malmegårds Fastigheter, Bräcke Diakoni, LAND Arkitektur och JM Miljöcertifiering: Projekterad för miljöbyggnad silver