Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Hjorthägn

Foderförvaring i ett naturreservat

Upplands Väsbys kommun har under våren 2016 byggt ett hjorthägn i Brunnby Vik. Hägnet är en del av satsningen Eggeby fornpark: ett natur- och rekreationsområde med fornlämningar, grillplatser och ett motionsspår. Området är kuperat och består av skogspartier och åkrar. I hägnet vistas ett trettiotal dovhjortar som bidrar till att hålla landskapet öppet.

2017 fick Marge i uppdrag av kommunen att ta fram en lösning för förvaring av hjortarnas vinterfoder. En styrande utgångspunkt var en befintlig container som kommunen redan hade på plats och som skulle användas. Utöver att bemöta den rent funktionella frågan om foderförvaring har vi tagit tillfället i akt att med den nya byggnaden skapa en rastplats där skogsströvare kan slå sig ner och fika medan de tittar på hjortar. I anslutning till den nya byggnaden står kommunens utfodringsstationer som fylls med foder när hjortarna utfodras: en ypperlig plats att få se de annars skygga hjortarna. En stor sten från platsen har fått ny funktion som fikabord.

Utöver vad som redan fanns på plats har vi tillfört så lite nytt material som möjligt. Vi har arbetat med tektonik, proportioner och färg för att komma bortom containerarkitekturens typiska uttryck. Resultatet är en nygammal typologi som påminner om en stolpbod eller ett härbre. Byggnaden är utformad för att enkelt kunna flyttas till en annan plats i framtiden.

Det nya foderförvaret är en avskalad stålkonstruktion där konstruktionslösningen är det arkitektoniska uttrycket. Den befintliga containern har blästrats och lackerats i en ny kulör och är upphängd i en slank stålkonstruktion med pelare och balkar. Containern har fått små fötter som har målats i en orange kulör och ger byggnaden ett djurlikt uttryck. Kontrasten mellan den slanka stålkonstruktionen, den tunga containern och det stora taket ger byggnaden ett säreget, nästan surrealistiskt, uttryck. Det ser inte riktigt ut att fungera. Containern balanserar vanskligt strax över blomsterängen.

Projekt: Hjorthägn Färdigställt: 2018 Yta: 15 m2 Typ: Transformation av befintlig container Omfattning: Skiss till färdigställande Entreprenadform: Utförandeentreprenad Plats: Upplands Väsby Beställare: Upplands Väsby kommun Fotografi: Johan Fowelin