Marge Arkitekter

© Copyright 2024 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Naturum Trollskogen

”Det finns i skogen en oväntad glänta…”

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Kalmar arrangerade 2014 en arkitekttävling om ett nytt naturum i naturreservatet Trollskogen på norra Öland. Målsättningen var att locka allmänheten till ett ökat naturintresse genom att skapa ett besöksmål för naturintresserade. Målgrupperna var barnfamiljer, sommarturister, friluftsintresserade, lokalbefolkning samt skolklasser.

Trollskogens naturreservat karakteriseras av skog med martallar, skyddande skogsgläntor och en gråblå klapperstensstrand som möter havet – en komplex natur rik på kontraster. Tävlingsförslagets motto ”I skogen finns en oväntad glänta” avser byggnadens placering i en glänta i skogsbrynet, inpassad mellan träden med tillvaratagna utblickar mot skogen. Naturumet utgörs av ett exteriört entrérum, en utställningsbyggnad och ett väderskydd som fungerar tillsammans eller var och en för sig. Från denna nod leder vandringsleder ut i naturreservatet.

Arkitekturen bygger på ett samspel mellan landskap och byggnad där skogsgläntor och utställningsrum integreras med varandra. I byggnaden återfinns lokala material, som furu och kalksten från ett närliggande stenbrott. Fasadbearbetningen är en lek med kalkstensmuren, typisk för Ölands horisontella landskap. De interiöra utställningsrummen är klädda med stående furupanel, ett material som relaterar till reservatets tallar, samtidigt som det tål att skruvas i. Utblickar ger visuella utsnitt av skogen och genomsikt in i byggnaden. Taket består av triangulära betongskivor som möter varandra i hög- respektive lågpunkt för att ge ett skulpturalt uttryck och möjliggöra en naturlig vattenavrinning.

Utställningsbyggnaden, stråk och gångar formar sig efter träden och naturen. Låga kalkstensmurar tar upp riktningar i landskapet och leder besökarna in mot entrérummet. Tillägg i form av gångar och platser är placerade på naturens villkor. Skogen och markvegetationen omsluter naturumet och med tiden tar växtligheten över och det byggda vävs ihop med landskapet.

Projekt: Naturum Trollskogen Färdigställt: 2019 Yta: 420 m2 Typ: Nybyggnation av naturum Omfattning: Tävlingsvinst till färdigställande, inklusive generalkonslutuppdrag Entreprenadsform: Utförandeentreprenad Plats: Öland Beställare: Länsstyrelsen, Kalmar Landskap: Karavan Landskap Fotografi: Johan Fowelin och Piero Valpiani Utmärkelser: Vinnare av the International Architecture Award 2020, Nominerat till Stenpriset 2019