Marge Arkitekter

© Copyright 2022 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Micasa Hjorthagen vårdboende

Nästa generations äldreboende

Hur ser nästa generations äldreboende ut? I vårt förslag för ett nytt boende i Hjorthagen ritar vi ett boende för en generation som växt upp med stor framtidsoptimism och höga krav på tillvaron. Med avstamp i forskning kring åldrande har Marge arkitekter i samarbete med Land för Micasas räkning ritat ett boende för en ny sorts ålderdom: De nya äldre ser sig som unga och kommer troligtvis att fortsätta att göra det trots försämrad kapacitet.

Med vårt förslag för Micasa Hjorthagen vill vi skapa arkitektur för ett värdigt åldrande inom ramen för ett aktivt och stimulerande liv. Det ska vara en plats där fler än de boende vill vistas och boendet ska fungera som en naturlig del av stadens liv. Utifrån forskning om åldrandets villkor bygger vi ett boende med hög attraktivitet som är väl integrerat i sin omgivning.

Den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden har nära kontakt med både stadens kulturliv och Nationalstadsparkens naturvärden. Vattenrummet och Bobergs gasverksklockor kopplar stadsdelen till Stockholms historiska utveckling. Genom sin placering vid det kulturstråk som planeras vid gasverksklockorna och tätt intill områdets många naturstigar ges boendet en profil med inriktning mot kultur och natur. Boendet får en trädgård per avdelning. Under sommarmånaderna kan hela avdelningen njuta av trevliga måltider utomhus tillsammans

Projekt: Micasa Hjorthagen vårdboende År: 2013 Yta: 2900 m2 Typ: Nybyggnation av vårdboende Omfattning: Inbjuden tävling Plats: Stockholm Beställare: Micasa Fastigheter Landskap: LAND Arkitektur