Marge Arkitekter

© Copyright 2021 Marge Arkitekter. All rights reserved.
Site design by Research and Development.
Developed by Systems Studio.

Marge

Södertälje C Stationspaviljong

Ny stationsbyggnad, Södertälje C

Stationspaviljongen i Södertälje C är ett resultat av en tävlingsvinst i en inbjuden tävling. Platsen är unik i Södertälje, en knutpunkt mellan handelskärnan i norr och stadens södra delar och mitt i ett parkstråk från väst till öst. Speciellt är att plattformarna på ett sömlöst sätt övergår i stationstorget, en kulturhistoriskt värdefull plats som på två sidor ramas in av Gamla Järnvägsstationen (1869) & Södertälje Central (1918). Mot öster gränsar torget mot en bussgata och Stadsparken.

Den nya stationspaviljongen är placerad utmed torgets östra kant och är öppen och transparent. Kopplingen mellan torget och stadsparken behålls och förstärks medan de karakteristiska vyerna mot Södertälje Central och mot spåren bevaras. Byggnaden är utformad för att förstärka och förtydliga torget och bidra till att göra det till en aktiv och social plats där man vill uppehålla sig, samtidigt som byggnaden underlättar rörelse och orientering för såväl resenärer som stadsflanörer.

Den nya stationspaviljongen är omsorgsfullt gestaltad för att bevara och förstärka platsens karaktär. Byggnadens form är ett veckat sadeltak med en gavel mot staden och två gavlar mot spåren. En karaktäristisk men enkel form som inte konkurrerar med de kulturhistoriskt värdefulla stationsbyggnaderna, samtidigt som byggnaden tydligt annonserar sig och vägleder resenärerna.

Under taket är olika volymer placerade och skapar en komplett resenärsmiljö där man kan vänta på buss och tåg, köpa biljetter, inhämta information, utnyttja service och passera den nya spärrlinjen torrskodd. Stationspaviljongen riktar sig både mot torget och bussgatan och vänthallen riktar sig till resenärer av båda trafikslagen.

Projekt: Södertälje C Stationspaviljong År: 2020 Yta: 160 m2 Typ: Nybyggnation av stationspaviljong Omfattning: Tävlingsvinst, utvecklad programhandling, systemhandling Plats: Södertälje Beställare: Trafikförvaltningen SLL